Søndagsåpne byggekjeder

Forfatter: Roar Halten  :  Kategori: Nyheter
Byggvarekjedene fortsetter protesten mot kultur og kirkeminister Trond Giske.

Butikkers åpningstid er begrenset av «lov om hellidager og helligdagsfred», unntakene er blant annet butikker som selger blomster og hageartikler.

Hva om plantebutikken selger så mye mer enn bare blomster og hageartikler?

Les mer…