Trygg oppussing av barnerommet

Forfatter: Roar Halten  //  Kategori: Nyttige tips
Bruker du kjente merker bør oppussing av barnerom være trygt og godt. Noen forhåndsregler må man allikevel ta. Man ønsker det beste for barnet sitt, og mye kan gjøres med rommet der barnet kanskje tilbringer mest tid.

Det er verdt å vise barnerommet ekstra omtanke når det skal pusses opp. Vi omgir oss med kjemikalier, og barnerommet er ikke noe unntak. Maling dunster, og det gjør også laminater du legger på gulv, vegger og tak.

Her får du tipsene for tryggest oppussing av barnerommet.

Jon-Kåre Egeland, kjemisk rådgiver på Teknologisk Institutt, tror ikke det er noe stort problem med kjemikalier på barnerom. Tommelfingerregelen er å holde seg til kjente merker, som du har tillit til holder seg til godkjente stoffer.

Er det trygt å bruke alle typer vanlige interiørmalingstyper?

– Ja, men vannbaserte er å foretrekke på grunn av avdamping av løsemidler. Løsemiddellukten kan sitte i lenge. Jotun har kommet med en ny maling, Sens. Den har ingen emisjon, og markedsføres sammen med Norges Astma og Allergi Forbund. (Emisjon: utsending, utstråling, f.eks av elektroner, gass, lys)

Er det noen kjemikalier man skal unngå?

– Man skal unngå å bruke impregnering ment for utendørsbruk inne. Alt for mange har problemer med sopp og råte, og bruker midler mot dette feil.

Hva med gass fra eksempelvis sponplater, laminat og lignende, er dette helt harmløst?

– Sponplater kunne tidligere ha betydelig avgassing av formaldehydgass – en gass som kan være irriterende, allergifremkallende og kreftfremkallende. Moderne produserte sponplater har meget lav formaldehydavspaltning. De oppfyller den såkalte E1-normen. Det kan imidlertid finnes sponplater på markedet som er importert fra øst-europa som ikke oppfyller denne normen. Forbrukerne må derfor være på vakt.

Er det noen typiske feil som begås når man skal pusse opp barnerom?

– Det beste er å ikke pusse opp umiddelbart før nedkomst. Det bør gå god tid slik at den verste emisjonen har gitt seg. Varme og utlufting gir hurtig forbedring.

Vet du om barn er mer utsatt for farlige kjemikalier i forbindelse med oppussing i hjemmet?

– Barn er mer sensible enn voksne. Barn er lavere, og leker mye på gulvet. Der er det mer støv, og mer gasser. Gassene er som oftest tyngre enn luft. Barn er generelt mer følsomme for kjemikalier enn voksne, da kroppene deres ikke har så godt utbygd forsvarsapparat.

Er dette et konstruert problem, eller er det grunn til å følge ekstra nøye med når man pusser opp barnerommet?

– Kanskje ikke noe større problem enn ved oppussing av andre rom. Det er ingen grunn til ikke å være bevisst, men dette gjelder all oppussing i hjemmet. Kjøp produkter fra kjente, seriøse produsenter, unngå i størst mulig grad produkter som er faremerket.

Mer informasjon finner du på Helsenytt.

Tags: ,