Kun to av ti velger miljømerket maling

Forfatter: Roar Halten  //  Kategori: Nyheter, Pressemeldinger
Det finnes i dag miljømerket interiørmaling i alle farger, og til utvendig bruk er vannløselig akrylmaling langt mer miljøvennlig enn oljebasert maling. Til tross for et generelt stort fokus på miljøet, er det kun et fåtall som kan sies å være miljøbevisste når de skal pusse opp. Kun to av ti nordmenn velger bevisst maling som ivaretar miljøet.

Dette fremgår i en undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av malingsprodusenten Beckers.

Svenskene mer miljøbevisste

Kvinnene er imidlertid noe mer miljøorienterte enn menn. 25 prosent av kvinnene oppgir det som svært viktig å velge miljømerket eller vannløselig maling, mens 19 prosent av mennene svarer det samme. Aldersgruppen fra 40 år og oppover er de mest miljøbevisste. Her svarer en av tre at de valgte miljømerket sist de handlet maling. Dette er dobbelt så mange som i aldersgruppen fra 25 – 29 år. En tilsvarende undersøkelse foretatt av Beckers i Sverige i fjor sommer viste at over halvparten av svenskene sier at de vil velge miljøvennlig maling neste gang de skal pusse opp.

Manglende kunnskap

Den svenske undersøkelsen avdekket også at mange feilaktig tror at oljemaling er mer resistent mot mugg, alger, vær og vind. Ifølge Frode Andersen, administrerende direktør i Tikkurila Norge, som markedsfører og selger Beckers i Norge, er tvert i mot akrylmaling mer motstandsdyktig mot ytre påvirkning enn oljemaling, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre malingen enda bedre. Miljømerket maling er heller ikke dyrere enn annen maling.

– Det er overraskende at nordmenn ikke er mer miljøbevisste. Jeg tror dette skyldes manglende kunnskap om at det faktisk finnes miljømerket maling. Mange tror dessuten at miljømerket maling er dyrere og mindre holdbar enn annen maling. Dette stemmer ikke, sier Andersen.

Miljømerket for hele familien

Få ser ut til å tenke på at miljømerket maling også er en investering i egen og de nærmestes helse – ikke minst er barn ekstra utsatt for avgassene fra maling som inneholder løsemidler. Interiørmalingen fra Beckers er i tillegg til å være merket med Svanen og EU-Blomsten, godkjent av Astma og Allergiforbundet. Med denne malingen kan selv de minste i familien trygt delta i malerarbeidet.

Andersen anslår at minst 85 prosent av all interiørmaling som selges fra Beckers i dag allerede er miljømerket med Svanen/EU-blomsten. Beckers var først på markedet med miljømerket interiørmaling i alle farger, og målet er at 99 prosent av all maling som selges fra Beckers skal være vannbasert innen 2010.


Håndtering av malingsavfall:

Slik håndterer du malingsavfallet på en miljøvennlig og forsvarlig måte:

  1. Lukk åpnede bokser godt.
  2. Tørk bort overflødig maling fra pensler og malingsverktøy før rengjøring i vann (gjelder akrylmaling) Når malerverktøyet rengjøres med vann umiddelbart etter bruk reduseres belastningen på renseanlegg.
  3. Husk å levere flytende malingsrester på miljøstasjon.
  4. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Kriterier for miljømerket maling:

  • Skal ta hensyn både til miljø og helse
  • Tilfredsstiller strenge krav for innhold av kjemikalier og løsemidler
  • Oppfyller krav til holdbarhet og slitestyrke
  • Maling merket med Blomsten og Svanen tilfredsstiller nøyaktig de samme miljøkravene.
  • Det er kun Blomsten og Svanen som per i dag er godkjente miljømerker av maling. Disse representerer også de minst helse- og miljøbelastende produktene som finnes på markedet.

Kilde: www.ecolabel.no

Tags: , ,